Дали сте задоволни од новата ЗПИС страна

Да
Не
Делумно
80%
Да
6%
Не
13%
Делумно

КУРСНА ЛИСТА

Држава

Единица валута

Среден курс во денари

ЕМУ

EUR

61.495

С А Д

USD

53.8438

В.Британија

GBP

69.1654

Швајцарија

CHF

54.2858

Шведска

SEK

5.9627

Норвешка

NOK

6.3309

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2017 UNET