Каде се снабдувате со овошје и зеленчук

На пазар
Во маркет
Во двете
42%
На пазар
24%
Во маркет
32%
Во двете

КУРСНА ЛИСТА

Држава

Единица валута

Среден курс во денари

ЕМУ

EUR

61.6949

С А Д

USD

51.8881

В.Британија

GBP

69.219

Швајцарија

CHF

56.9404

Шведска

SEK

6.0868

Норвешка

NOK

5.8485

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET