март 19

ОТКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ 2020 ГОДИНА

 Во графиконите подолу дадени се податоци за откупот на земјоделски поизводи за 2020 година.

*Извор на податоците е Државниот завод за статистика 

 

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET