мај 19

ОТКУП И ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ -ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ 2021/2022 година

 Во графиконите подолу дадени се податоци за откупот на земјоделски производи за првото тромесечје 2021/22 година.

*Извор на податоците е -Државниот завод за статистика 

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET