февруари 23

ЦЕНИ НА ЖИТАРКИ ЕУ И РЕГИОН 12-23 ФЕВРУАРИ 2023

 

 

Берза

Период

Пченица

 

Србија  (Нови Сад)

22 февруари  2023

протеин мин 12%                  15.75

 

Хрватска

17 феврури  2023

17.86

 

Чикаго

futures март 2023

16.14

 

Париз (Euronext)

futures март 2023

17.31

 

Лондон  (UK)

futures јануари 2023

15.83

 

* Цените се изразени во денари за килограм

   

Просечни откупни цени во ЕУ  12 февруари 2023

 

     

 

Држава

Цена на пченица

 

*Франција

тон               292.84   евра

18.07 ден/кг

 

*Бугарија

тон               268.43   евра

16.56 ден/кг

 

*Германија

тон               292.00   евра

18.01 ден/кг

 

*Шпанија

тон               321.15   евра

19.81 ден/кг

 

*Хрватска

тон               290.00   евра

17.89 ден/кг

 

*Унгарија

тон               27.61   евра

1.70 ден/кг

 

*Италија

тон               304.26   евра

18.77 ден/кг

 

*Грција

тон               340.00   евра

20.98 ден/кг

 

*Романија

тон               276.70   евра

17.07 ден/кг

 

*Словенија

тон               334.51   евра

20.64 ден/кг

 

*Словачка

тон               278.43   евра

17.18 ден/кг

 

*Шведска

тон               292.92   евра

18.07 ден/кг

 

*Финска

тон               264.00   евра

16.29 ден/кг

 

*Чешка

тон               330.18   евра

20.37 ден/кг

 

*Цената на пченицата за секоја земја претставува просек од цените на различни места на откупување

 

*Извор:Управен комитет за житни култури. (Европска Комисија)

 

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET