мај 15

ОТКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ 2023 ГОДИНА

 Во графиконите подолу дадени се податоци за откупот на земјоделски производи за 2023 година.

*Извор на податоците е -Државниот завод за статистика 

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET